Gyvelbugten

Hærværk på foreningens strandområde er politianmeldt.

Hærværk april 2018

Sidste nyt:
Plan for genoprettelsen 23. maj 2018 (link)

Torsdag den 26. april fik bestyrelsen for grundejerforeningen anmeldelse om at der på Gyvelbugten 17-19, er etableret en ulovlig vej fra huset og ned til stranden. Vi holdt derfor bestyrelsesmøde lørdag den 28. april for at besigtige skaden, og diskutere handlingsplan. Læs mere (link)

Ejeren forklarer, at der er sket en misforståelse og området bliver retableret. (link)

Beslutningsreferat fra mødet mellem ejerne og bestyrelsen 4. maj 2018 (link)


Vi får alligevel fibernet fra FIBIA!

Vores ildsjæle lykkedes med at få tilstrækkelig tilslutning til at Fibia nu udlægger fibernet hos os. Se det svar som vi har modtaget. Link

Der er stadig mulighed for at blive tilsluttet - Link til Fibia/Gyvelbugten 


Olgas åbningstider

Åben
Læs mere her


Fra pilekrat til blomstrende strandeng


 

Når vi kommer ned ad Strandvejen, på vej til sommerhuset, er det dette lysåbne landskab vi møder. Vi ser klitheden med lyng og lav, det blå hav som strækker sig ud til horisonten, og den høje himmel. Læs om beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling her


Læs om naturpleje i Gyvelbugten - her

Midtvejsstatus aug. 2015 - her


Hjertestarter

Se Falcks instruktionsfilm

Førstehjælp: Læg en bevidstløs i sideleje - her

Sådan redder du liv med en hjertestarter - her

Om hjertemassage og kunstigt åndedræt - her


Naturpleje

Jørgen Stoltz omtalte under sin præsentation før generalforsamlingen to hæfter. "Vejledning om naturpleje i sommerhusområder" er udgivet af Odsherred kommune i 2005  -  Læs her

Det andet hæfte "Naturgrunde i Skærby Strand Grundejerforening" har undertitlen: "Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper"  -  Læs her 


Stop Indbrud

Politiet har udarbejdet en folder med gode råd - læs mere her


Liden Vintergrøn

Den sjældne "Liden Vintergrøn" findes i Gyvelbugten.

 

 

 

 

Brandfare

Brandfare

Pas på! når du bruger åben ild i det fri. Link


 

På græs

”Så kom der 5 flotte køer og de bliver 6 uger.  Lågerne er derfor lukkede og der er strøm på hegnet”.

Vi håber de vil spise rigtig meget og at I vil nyde de er her.                             (13. maj 2018)


Udflugter - ture mv.

Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link


Den lille grønne 2018 Link

2018 DLG


Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling i forsamlings-huset 19. august kl. 10.00.

Se indkaldelsen med bilag og referat her.

Generalforsamlingens resultat.

Lørdag den 19. august 2017 havde vi en spændende generalforsamling. Som man kan se i indkaldelsen her på hjemmesiden, var der afgørende spørgsmål på dagsordenen.

Vi skulle stemme om et bestyrelsesforslag, om at sikre vores afgrænsningsperiode i foråret, så det kunne blive seks uger, også i tilfælde af sen start på grund af vejrforholdene.

Endvidere var der et medlemsforslag, om at opsige vores plejeaftale og få fjernet hegnet og køerne.

Der var 46 deltagere, som repræsenterede 27 grundejere, desuden 47 grunde repræsenteret ved fuldmagt. Ved afstemningen for bestyrelsens forslag,  stemte 54 for, og 20 imod - forslaget blev derfor vedtaget. Det forholdt sig omvendt med medlemsforslaget, som blev nedstemt.

Ud over den opmuntrende støtte til bestyrelsen, kan vi glæder os over at der i alt var 74 der havde engageret sig i generalforsamlingen. Vi er 103 medlemmer, så det er en meget høj deltagelse, som motiverer os, når vi går videre i vores arbejde med naturplejen.

Kvier på græs

Vi er jo lige startet med efterårsafgræsningen. I første omgang fik vi kun tre køer, men allerede i næste uge får vi to flere. Dyrene æder  godt, og det er også nødvendigt, efter en voldsom tilvækst i sommerperioden.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen,
Formanden


Genbrugsstationen

  Åbningstider 2017

1/11 – 31/3

1/4 - 31/10

  Mandag

Lukket

7 - 16

  Tirsdag

Lukket

7 - 16

  Onsdag

9 - 18

7 - 18

  Torsdag

Lukket

7 - 16

  Fredag

8 - 16

7 - 16

  Lørdag

8 - 16

8 - 16

  Søndag

8 - 16

8 - 16

  Helligdage

8 - 16

8 - 16


 Lukket: 24., 25., 26., 31. dec. – 1./1. – 1./5. – 5./6.

Få besked på sms ved ekstremt vejr.

Kommunenyt: Både ejere af sommerhuse og helårshuse kan nu modtage et varsel, hvis der er risiko for oversvømmelse eller skybrud, som kan medføre skader på deres ejendomme.

Læs mere her Link


Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.
Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Vælg PDF-fil HER (5,6 MB)
 


Vis stort kort