Hjem > Nyhedsbrev > Hærværk april 2018

Hærværk april 2018

 
 

Hærværk på foreningens strandområde

Torsdag den 26. april fik bestyrelsen for grundejerforeningen anmeldelse om at der på Gyvelbugten 17-19, er etableret en ulovlig vej fra huset og ned til stranden. Vi holdt derfor bestyrelsesmøde lørdag den 28. april for at besigtige skaden, og diskutere handlingsplan.

Hærværk april 2018

Her ses bestyrelsen fotograferet fra strandstien, lige før foreningens flade strandareal i øst, ved skellet mod Brokbjerg.

Vejstykket på vores område er 65 m langt, og over 3 m bredt.

Ved at etablere denne vej, er der begået overgreb på strandbeskyttelsesområdet på selve matriklen såvel som på foreningens strandområde.

Ved bl.a. at gennembryde klitterne som også fungerer som dæmninger mod oversvømmelse, er områdets beskyttelse mod havet endvidere svækket. Se fx youtube: Gyvelbugten 17-19 (LINK)

Grundejerforeningen har i de sidste 5 år samarbejdet med kommunen og vore to naboforeninger om et naturgenopretningsprojekt. Som bekendt har det været diskuteret grundigt på vores løbende generalfor-samlinger og kommunikeret på vores hjemmeside. Alle ejere I grundejerforeningen burde således være bekendt med, at det er ulovligt at lave ændringer af nogen art søværts for strandbeskyttelseslinjen.

Grundejerforeningen har kontaktet ejeren af disse grunde hvor vejen er etableret, for at bede om, at det oprindelige landskab snarest bliver genetableret.
Vi har endvidere anmeldt handlingen til kystdirektoratet og politiet, idet foreningen ellers risikere selv at få en anmeldelse for at have øget hærværk på foreningens fælles strandområde.

Sagen har naturligvis interesse for alle medlemmer, da den i værste fald kan komme til at give os udgifter. Bestyrelsen vil derfor løbende lægge korrespondance i sagen ind i en mappe her på hjemmesiden, så interesserede kan holde sig opdaterede.

Vi har endvidere fået oplyst, at det ikke er tilstrækkeligt at grundejerforeningen sender en anmeldelse til kystdirektoratet.

Det bedste er hvis alle grundejere, der deler bestyrelsens holdning, også selv sender en klage til kystdirektoratet på mail kdi@kyst.dk.

I er velkommen til at plukke fra vores brev til kystdirektoratet, som lægges ind sagsmappen.


På bestyrelsens vegne
Bjørn Simonsen
formand

Link til udsendte skrivelser:  Kystdirektoratet  -  Politiet  -  Grundejeren

Kopi af skrivelsen til Kystdirektoratet er sendt til Danmarks Naturfredningsforening.


Korrespondance mellem ejerne og bestyrelsen:

 2. maj 2018     Svar fra ejeren link 

 4. maj 2018     Beslutningsreferat fra mødet mellem ejerne og bestyrelsen link 

23. maj 2018    Plan for genoprettelsen 23. maj 2018 (link)