Gyvelbugten

Gyvelbugten

Husk vinterlukning

Husk vinterklargøring af huset link


Vi får alligevel ikke fibernet fra FIBIA!

Efter et noget mudret sagsforløb, meddeler FIBIA nu, at vi desværre ikke får fibernet i vores område, og at de for tiden ikke har konkrete planer om at kunne tilbyde fibernet.

De oplyser videre at hvis de på et senere tidspunkt udvider området, så det bliver muligt at etablere fibernet hos os, så vil vi høre fra dem.

Et af vores medlemmer har tilbudt at følge op på sagen, og tilkendegive at vi fortsat er interesseret. Jeg har sagt ja tak på foreningens vegne.

Venlig hilsen Formanden.”


Sensommer er dragevejr

Dragevejr

20. august 2017


Kvierne er tilbage igen

Kvier efteråret 2017

Så har vi igen fået kvier i folden. I første omgang fik vi kun tre, og afventer den fjerde. Kvierne kastede sig straks over bevoksningen omkring sig - heldigvis er de meget sultne, og tilsyne-ladende altædende.
Vi håber at få en god sæson, hvor dyrene virke-lig viser hvad de er værd.
Venlig hilsen Bjørn

Se video fra udsætningen 20. maj HER


Olgas åbningstider

Tirsdag LUKKET
Alle andre dage 11:00 - 20:00


Fra pilekrat til blomstrende strandeng


 

Når vi kommer ned ad Strandvejen, på vej til sommerhuset, er det dette lysåbne landskab vi møder. Vi ser klitheden med lyng og lav, det blå hav som strækker sig ud til horisonten, og den høje himmel. Læs om beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling her


Læs om naturpleje i Gyvelbugten - her

Midtvejsstatus aug. 2015 - her


Hjertestarter

Se Falcks instruktionsfilm

Førstehjælp: Læg en bevidstløs i sideleje - her

Sådan redder du liv med en hjertestarter - her

Om hjertemassage og kunstigt åndedræt - her


Naturpleje

Jørgen Stoltz omtalte under sin præsentation før generalforsamlingen to hæfter. "Vejledning om naturpleje i sommerhusområder" er udgivet af Odsherred kommune i 2005  -  Læs her

Det andet hæfte "Naturgrunde i Skærby Strand Grundejerforening" har undertitlen: "Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper"  -  Læs her 


Stop Indbrud

Politiet har udarbejdet en folder med gode råd - læs mere her


Stenlejerne

 

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

 

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Vælg PDF-fil HER (5,6 MB)
 

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling i forsamlings-huset 19. august kl. 10.00.

Se indkaldelsen med bilag og referat her.

Generalforsamlingens resultat.

Lørdag den 19. august 2017 havde vi en spændende generalforsamling. Som man kan se i indkaldelsen her på hjemmesiden, var der afgørende spørgsmål på dagsordenen.

Vi skulle stemme om et bestyrelsesforslag, om at sikre vores afgrænsningsperiode i foråret, så det kunne blive seks uger, også i tilfælde af sen start på grund af vejrforholdene.

Endvidere var der et medlemsforslag, om at opsige vores plejeaftale og få fjernet hegnet og køerne.

Der var 46 deltagere, som repræsenterede 27 grundejere, desuden 47 grunde repræsenteret ved fuldmagt. Ved afstemningen for bestyrelsens forslag,  stemte 54 for, og 20 imod - forslaget blev derfor vedtaget. Det forholdt sig omvendt med medlemsforslaget, som blev nedstemt.

Ud over den opmuntrende støtte til bestyrelsen, kan vi glæder os over at der i alt var 74 der havde engageret sig i generalforsamlingen. Vi er 103 medlemmer, så det er en meget høj deltagelse, som motiverer os, når vi går videre i vores arbejde med naturplejen.

Kvier på græs

Vi er jo lige startet med efterårsafgræsningen. I første omgang fik vi kun tre køer, men allerede i næste uge får vi to flere. Dyrene æder  godt, og det er også nødvendigt, efter en voldsom tilvækst i sommerperioden.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen,
Formanden


Kvierne tages hjem

Kvierne tages hjem

Nu er efterårssæsonen 2017 afsluttet, og køerne er hjemtaget.  Vi kan være meget tilfredse med resultatet af denne sæson, som er den første, hvor vi har fået gennemført så meget afgræsning, at der næsten ikke var mere tilbage for køerne at æde. Vi brugte tilladelsen i plejeaftalen til at udstrække perioden lidt, så kvierne fik det hele med.

Tilbage i arealet står nu kun skud (stabbe) fra pil og birk, som ikke blev afgnavet i den kortvarige forårssæson, og som nu er for store til at køerne interesserer sig for dem. Køernes livret er grønt og græs, altså alt frisk fremspiret og ikke gammel vækst.

Vi slutter derfor sæsonen med at efterslå disse stabbe med buskrydder, så de ikke vokser videre og bliver til træer og buske de næste år. Ved slåningen sikrer vi at bevaringsværdige planter, som tjørn og hunderoser skånes, så de kan vokse op til gavn for fuglelivet.

Efterslåning af rynket rose i strandarealerne er også sluttet nu. Det bliver spændende at se til næste år, hvor meget det har hjulpet.

Jeg har dagligt været rundt i området medens kvierne var der. Jeg har mødt mange mennesker som bruger vores strand til udflugter og hundeluftning. De mennesker jeg taler med er alle meget positive over kvierne, som de synes hygger. Jeg har ikke hørt klager over gener, og dyrene er meget fredsommelige.

På  bestyrelsens vegne ønskes alle en god jul og et glædeligt nytår.

Venlig  hilsen.
Bjørn Simonsen, formand


Udflugter - ture mv.

Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link


Dagrenovation

Renovation Hver tirsdag til september


Den lille grønne Link

Ll groenne

Download

Genbrugsstationen

  Åbningstider 2017

1/11 – 31/3

1/4 - 31/10

  Mandag

Lukket

7 - 16

  Tirsdag

Lukket

7 - 16

  Onsdag

9 - 18

7 - 18

  Torsdag

Lukket

7 - 16

  Fredag

8 - 16

7 - 16

  Lørdag

8 - 16

8 - 16

  Søndag

8 - 16

8 - 16

  Helligdage

8 - 16

8 - 16


 Lukket: 24., 25., 26., 31. dec. – 1./1. – 1./5. – 5./6.
 

Få besked på sms ved ekstremt vejr.

Kommunenyt: Både ejere af sommerhuse og helårshuse kan nu modtage et varsel, hvis der er risiko for oversvømmelse eller skybrud, som kan medføre skader på deres ejendomme.

Læs mere her Link


Liden Vintergrøn

Den sjældne "Liden Vintergrøn" findes i Gyvelbugten.

 

 

 


Vis stort kort