Hjem > Årets gang > Vinterlukning

Vinterlukning

 

 

Gør fritidshuset klar til den kommende vinter.

 

 

· Er huset klart til efterårs- og vinterstorme?

 

· Er tagrenderne renset, så vandet kan løbe fra?

 

· Er udendørsmøbler stillet væk, så de ikke flyver rundt og ødelægger noget?

 

· Er ventilationsåbninger frie både i væg og sokkel, så huset kan ånde?

 

· Er der lukket af for vandet i målerbrønden?
Link til vandværket

 

· Er der tappet vand af systemet
   
- alle vandrør
    - også til udvendig hane
   
- vandvarmeren,
   
- opvaskemaskine og
   
- vaskemaskine?

· Er toiletcisternen tømt og afløbet frostsikret?

 

· Er køkkenskabene tømt for madvarer og andet som tiltrækker musene.

 

· Overvej konsekvenserne af strømsvigt,
h
vis huset opvarmes i vinterperioden.
Tjek forbruget hos SEAS/NVE - Min måler.

 

 

 Hent vejledning til lukning for vandet her

 Nabohjælp:

 

Har I en aftale med naboerne om at tilse hinandens huse?


 

· Kontrol af at alle døre og vinduer er låst!


· Skraldespanden er kørt ind på plads!

 

· Kontrol af vandmåleren - stjernehjulet skal stå stille!