Gyvelbugten

Du er her:  Gyvelbugten
top
Page

Gyvelbugten

 

2 køer september

Sensommer 2018: ”Siden generalforsamlingen har vi haft 5 køer i østfløjen. De fem er nu blevet til to køer, der går i vestfolden og de forventes at blive der sæsonen ud.
Vurderingen var at der dette efterår ikke var behov for flere.
Som I kan se på billedet går den ene ko efter græs og den andet skræller pileblade af.”


Området ved den ulovlige sti er genetableret.

Hærværk april 2018

Reparationen i Topperne er godkendt.
Ejerne af Gyvelbugten 17 har  sørget for, at det beskadigede landskab i Topperne er blevet genoprettet. Det er sket i samråd med foreningens bestyrelse.
Vi har godkendt genoprettelsen, og har sendt billeder til Kystdirektoratet med underretning om at området nu er lovliggjort efter vores mening.
I dag – 3. december 2018 - har Kystdirektoratet meddelt at de har besigtiget  området, og har godkendt genoprettelsen,  og at de nu har lukket sagen.

I bestyrelsen glæder vi os over at sagen blev løst på fornuftig vis, og i et godt samarbejde med ejerne.
Billedet ovenfor viser det beskadigede område, og på billedet nedenfor ses genoprettelsen

Volde


Olgas åbningstider

Åben
Læs mere her


Fra pilekrat til blomstrende strandeng

Når vi kommer ned ad Strandvejen, på vej til sommerhuset, er det dette lysåbne landskab vi møder. Vi ser klitheden med lyng og lav, det blå hav som strækker sig ud til horisonten, og den høje himmel. Læs om beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling her


Læs om naturpleje i Gyvelbugten - her

Midtvejsstatus aug. 2015 - her


Hjertestarter

Se Falcks instruktionsfilm

Førstehjælp: Læg en bevidstløs i sideleje - her

Sådan redder du liv med en hjertestarter - her

Om hjertemassage og kunstigt åndedræt - her


Stop Indbrud

Politiet har udarbejdet en folder med gode råd - læs mere her


Liden Vintergrøn

Den sjældne "Liden Vintergrøn" findes i Gyvelbugten.

 

 

Hvad er topperne?

Klik for stort billede.
Dette billede af vores østlige kystlandskab, ligner naturtypen Dopper, som findes i Nordjylland. Men hos os er det ikke en naturtype, den er menneskeskabt ved grusgravning i hele strandområdet i første halvdel af 1900 tallet. I daglig tale kalder vi området for Topperne, og det ligger i Strandbeskyttelseszonen.
Grundejerforeningen er ejer af området, men de østligste grunde har dog deres skel lidt inde i Topperne.
Vore to folde på hver side af Strandvejen er også oprindelig opstået ved grusgravning.
Hele kystområdet fra os og ud til skydeskolen var ejet af stenværket, som hed Stenlejerne. Nedenfor er lagt en fil med billeder og fortællinger om hvorledes arbejdet foregik, og dermed også hvordan topperne opstod.

Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.
Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Vælg PDF-fil HER (5,6 MB)

Generalforsamling 2018

Generalforsamling er afholdt
i forsamlingshuset lørdag d. 25. august kl. 10.00.
Link til: Indkaldelse - Forslag fra bestyrelsen - årsberetning + powerpoint - regnskab - referat


Udflugter - ture mv.

Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link


Den lille grønne 2018 Link

2018 DLG


Genbrugsstationen

  Åbningstider

1/11 – 31/3

1/4 - 31/10

  Mandag

Lukket

7 - 16

  Tirsdag

Lukket

7 - 16

  Onsdag

9 - 18

7 - 18

  Torsdag

Lukket

7 - 16

  Fredag

8 - 16

7 - 16

  Lørdag

8 - 16

8 - 16

  Søndag

8 - 16

8 - 16

  Helligdage

8 - 16

8 - 16


 Lukket: 24., 25., 26., 31. dec. – 1./1. – 1./5. – 5./6.

Få besked på sms ved ekstremt vejr.

Kommunenyt: Både ejere af sommerhuse og helårshuse kan nu modtage et varsel, hvis der er risiko for oversvømmelse eller skybrud, som kan medføre skader på deres ejendomme.

Læs mere her Link


Naturpleje

Jørgen Stoltz omtalte under sin præsentation før generalforsamlingen to hæfter. "Vejledning om naturpleje i sommerhusområder" er udgivet af Odsherred kommune i 2005  -  Læs her

Det andet hæfte "Naturgrunde i Skærby Strand Grundejerforening" har undertitlen: "Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper"  -  Læs her 

 

 

Google
Vis stort kort

 

 

top

 

 

Påskeudstilling

 

Café Noova
 Fra omkring april måned bliver der igen serveret mad i det gule hus med noget nær verdens bedste havudsigt i Havnebyen, som tidligere husede Restaurant Sjællands Rev, og nu får navnet Cafe Noova. Læs mere her

 

Login