Gyvelbugten

Du er her:  Gyvelbugten
top
Page

Gyvelbugten

 Græsning maj 2019

TØRKEPERIODE MAJ 2019

 

Her ved månedsskiftet fra maj til juni kan vi se, at vi igen har haft en meget lang periode med flot solskin, isnende vind og manglende regn. Tørkeindekset viser maksimal tørke, og væksten er kun lige kommet i gang.

Der er meget stor brandfare, og alle må passe på!

 

Vi skulle have startet afgræsning for længe siden, men der var ikke græs til det. Bonden som leverer dyr, prøvede at sætte to kvier ud i vestfolden, men måtte hurtigt skifte dem til østfolden. Nu har han forsøgt med yderligere tre dyr i vestfolden, for at afprøve om der er føde til dem i juni.

Det betyder også, at der er strøm på det elektriske hegn, og at lågerne ved tværstierne er blevet aflåst. Jeg skal gøre opmærksom på, at det lille hegn, som er lavet foran Lyngbugten 2 og 4, også er strømførende. De der bruger lågen eller stenten, skal passe på!

Lågerne ved tværstierne er aflåst med hængelåse, og grundejerne kan få udleveret nøgler hos Inger Marke, som bor Lyngbugten 38 - mobil 40820220.

 

Vinterstormene har igen været hårde ved os, vi har fået endnu flere sten kastet op på stranden i øst. Lad os håbe at vi igen vil få lidt sandstrand til sommerens badning.

Formanden

Odden sætter sejl 2019

Odden sætter sejl

Det årlige arrangement i Odden Havn finder sted 6. og 7. juli.

Området ved den ulovlige sti er genetableret.

Hærværk april 2018

Reparationen i Topperne er godkendt.
Ejerne af Gyvelbugten 17 har  sørget for, at det beskadigede landskab i Topperne er blevet genoprettet. Det er sket i samråd med foreningens bestyrelse.
Vi har godkendt genoprettelsen, og har sendt billeder til Kystdirektoratet med underretning om at området nu er lovliggjort efter vores mening.
I dag – 3. december 2018 - har Kystdirektoratet meddelt at de har besigtiget  området, og har godkendt genoprettelsen,  og at de nu har lukket sagen.

I bestyrelsen glæder vi os over at sagen blev løst på fornuftig vis, og i et godt samarbejde med ejerne.
Billedet ovenfor viser det beskadigede område, og på billedet nedenfor ses genoprettelsen

Volde


Olgas åbningstider

Åben
Læs mere her


Fra pilekrat til blomstrende strandeng

Når vi kommer ned ad Strandvejen, på vej til sommerhuset, er det dette lysåbne landskab vi møder. Vi ser klitheden med lyng og lav, det blå hav som strækker sig ud til horisonten, og den høje himmel. Læs om beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling her


Læs om naturpleje i Gyvelbugten - her

Midtvejsstatus aug. 2015 - her


Hjertestarter

Se Falcks instruktionsfilm

Førstehjælp: Læg en bevidstløs i sideleje - her

Sådan redder du liv med en hjertestarter - her

Om hjertemassage og kunstigt åndedræt - her


Liden Vintergrøn

Den sjældne "Liden Vintergrøn" findes i Gyvelbugten.

 

Hvad er topperne?

Klik for stort billede.
Dette billede af vores østlige kystlandskab, ligner naturtypen Dopper, som findes i Nordjylland. Men hos os er det ikke en naturtype, den er menneskeskabt ved grusgravning i hele strandområdet i første halvdel af 1900 tallet. I daglig tale kalder vi området for Topperne, og det ligger i Strandbeskyttelseszonen.
Grundejerforeningen er ejer af området, men de østligste grunde har dog deres skel lidt inde i Topperne.
Vore to folde på hver side af Strandvejen er også oprindelig opstået ved grusgravning.
Hele kystområdet fra os og ud til skydeskolen var ejet af stenværket, som hed Stenlejerne. Nedenfor er lagt en fil med billeder og fortællinger om hvorledes arbejdet foregik, og dermed også hvordan topperne opstod.

Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.
Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Vælg PDF-fil HER (5,6 MB)

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 24. august 2019 kl. 10.00


Udflugter - ture mv.

Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link


Den lille grønne 2019 Link

Den Lille Grønne 2019


Genbrugsstationen

  Åbningstider

1/11 – 31/3

1/4 - 31/10

  Mandag

Lukket

7 - 16

  Tirsdag

Lukket

7 - 16

  Onsdag

9 - 18

7 - 18

  Torsdag

Lukket

7 - 16

  Fredag

8 - 16

7 - 16

  Lørdag

8 - 16

8 - 16

  Søndag

8 - 16

8 - 16

  Helligdage

8 - 16

8 - 16


 Lukket: 24., 25., 26., 31. dec. – 1./1. – 1./5. – 5./6.

Få besked på sms ved ekstremt vejr.

Kommunenyt: Både ejere af sommerhuse og helårshuse kan nu modtage et varsel, hvis der er risiko for oversvømmelse eller skybrud, som kan medføre skader på deres ejendomme.

Læs mere her Link


Naturpleje

Jørgen Stoltz omtalte under sin præsentation før generalforsamlingen to hæfter. "Vejledning om naturpleje i sommerhusområder" er udgivet af Odsherred kommune i 2005  -  Læs her

Det andet hæfte "Naturgrunde i Skærby Strand Grundejerforening" har undertitlen: "Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper"  -  Læs her 


Stop Indbrud

Politiet har udarbejdet en folder med gode råd - læs mere her


 

 

 

 

 

 

 

 

Google
Vis stort kort

 

 

top

 

 

 

 

 

Login